0945.54.03.03

Báo giá video

Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Kích thước (px) Demo
Video Bumper adsĐộ dài video 6s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 45,000 CPM 640x360 Click here
Video Standard In-streamVideo dài từ 7 - 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 60,000 CPM 640x360 Click here
Video Premium In-streamVideo dài hơn 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 70,000 CPM 640x360 Click here