0945.54.03.03

Báo giá banner trang chủ - dantri.com.vn bản Mobile

Đơn giá VNĐ/CPD, chưa bao gồm bao gồm VAT
Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Cơ chế Kích thước (px) Demo
Top Page Masthead Standard 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 430x242 Click here
Large 1 Standard 60,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Home Center A Standard 55,000,000 tuần Chia sẻ 5 360x100 Click here
Large 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Large 3 Standard 40,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Large 4 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Large 5 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Large 6 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Bottom Sticky Sticky Mobile StandardHiển thị xuyên trang (trang chủ & trang trong) 110,000,000 tuần Chia sẻ 5 414x100 Click here