0945.54.03.03

Báo giá banner Chuyên mục & Bài chi tiết - dantri.com.vn bản Mobile

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm bao gồm VAT
Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Kích thước (px) Demo
Top Page Masthead Standard 20,000 CPM 430x242 Click here
Large 1 Standard 15,000 CPM 336x280 Click here
Large 2 Standard 15,000 CPM 336x280 Click here
Under Article Inpage 60,000 CPM 480x960 Click here
Article Bottom Standard 30,000 CPM 300x600 Click here
After Image In-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 300px và cao từ 200px 60,000 CPM 460x70 Click here
Article Bottom In-Read Plus 55,000 CPM 640x450 Click here
Article Bottom In-Read Native 45,000 CPM 640x360 Click here
Article Bottom In-Read Big Banner 75,000 CPM 640x720 Click here
Full Screen Mobile - Pop Up 60,000 CPM 480x960 Click here
Large 1 3D Box 40,000 CPM 300x250 Click here
Run of site 3D Box 8,000 CPC 300x250 Click here