0945.54.03.03

Báo giá banner trang chủ - dantri.com.vn bản Desktop

Đơn giá VNĐ/CPD, chưa bao gồm bao gồm VAT
Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Cơ chế Kích thước (px) Demo
Top Page Masthead Premium 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 1920x250 Click here
Top Page Background U 160,000,000 tuần Chia sẻ 5 2500x1200 Click here
Top Page và Right 1 hiển thị đồng thời Combo - Synchronize 2 210,000,000 tuần Chia sẻ 5 2500x1200 & 300x600 Click here
Right 1 Standard 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 300x600 Click here
Right 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 300x600 Click here
Home Center A Standard 80,000,000 tuần Chia sẻ 5 1135x100 Click here
Middle Left 1 Standard 70,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Middle Left 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Middle Right Standard 60,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280 Click here
Center 1 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250 Click here
Center 2 Standard 40,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250 Click here
Footer Standard 20,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250 Click here