0945.54.03.03

Báo giá banner Chuyên mục & Bài chi tiết - dantri.com.vn bản Desktop

Đơn giá VNĐ/CPM, chưa bao gồm bao gồm VAT
Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Kích thước (px) Demo
Top Page Masthead Standard 25,000 CPM 970x250 Click here
Top Page Masthead Premium 30,000 CPM 1920×250 Click here
Top Page Background U 60,000 CPM 2500x1200 Click here
Top Page và Right 1 hiển thị đồng thời Combo - Synchronize 2 80,000 CPM 2500x1200 & 300x600 Click here
Right 1 Standard 30,000 CPM 300x600 Click here
Right 2 Standard 30,000 CPM 300x600 Click here
Article Bottom Stardard 30,000 CPM 640x360 Click here
Center 1 Standard 20,000 CPM 970x250 Click here
Center 2 Standard 20,000 CPM 970x250 Click here
Footer Standard 20,000 CPM 970x250 Click here
After Image In-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 550px và cao từ 350px. 60,000 CPM 800x100 Click here
Article Bottom In-Read Plus 55,000 CPM 640x450 Click here
Article Bottom In-Read Native 45,000 CPM 640x360 Click here
Article Bottom In-Read Big Banner 70,000 CPM 640x720 Click here
Bottom Sticky Right Balloon Standard 30,000 CPM 300x250 Click here
Bottom Sticky Right Balloon Expandable 35,000 CPM 500x300 & 300x250 Click here
Right 2 3D Box 40,000 CPM 300x250 Click here
Run of site 3D Box 8,000 CPC 300x250 Click here