0945.54.03.03

bannerMB

Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Kích thước (px) Demo
Top Page Masthead Standard 90,000,000 tuần 430x242 Click here
Top Page Masthead Standard 20,000 CPM 430x242 Click here
Large 1 Standard 60,000,000 tuần 336x280 Click here
Home Center A Standard 55,000,000 tuần 360x100 Click here
Large 1 Standard 15,000 CPM 336x280 Click here
Large 2 Standard 50,000,000 tuần 336x280 Click here
Large 2 Standard 15,000 CPM 336x280 Click here
Large 3 Standard 40,000,000 tuần 336x280 Click here
Under Article Inpage 60,000 CPM 480x960 Click here
Large 4 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Article Bottom Standard 30,000 CPM 300x600 Click here
Large 5 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Large 6 Standard 20,000 CPM 336x280 Click here
Bottom Sticky Sticky Mobile StandardHiển thị xuyên trang (trang chủ & trang trong) 110,000,000 tuần 414x100 Click here
After Image In-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 300px và cao từ 200px 60,000 CPM 460x70 Click here
Article Bottom In-Read Plus 55,000 CPM 640x450 Click here
Article Bottom In-Read Native 45,000 CPM 640x360 Click here
Article Bottom In-Read Big Banner 75,000 CPM 640x720 Click here
Full Screen Mobile - Pop Up 60,000 CPM 480x960 Click here
Large 1 3D Box 40,000 CPM 300x250 Click here
Run of site 3D Box 8,000 CPC 300x250 Click here