Danh mục Vị trí Format Đơn giá Đơn vị tính Cơ chế Kích thước (px)
Banner Desktop - Trang chủ Top Page Masthead Premium 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 1920x250
Banner Desktop - Trang chủ Top Page Background U 160,000,000 tuần Chia sẻ 5 2500x1200
Banner Desktop - Trang chủ Top Page và Right 1 hiển thị đồng thời Combo - Synchronize 2 210,000,000 tuần Chia sẻ 5 2500x1200 & 300x600
Banner Desktop - Trang chủ Right 1 Standard 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 300x600
Banner Desktop - Trang chủ Right 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 300x600
Banner Desktop - Trang chủ Home Center A Standard 80,000,000 tuần Chia sẻ 5 1135x100
Banner Desktop - Trang chủ Middle Left 1 Standard 70,000,000 tuần Chia sẻ 5 480x280
Banner Desktop - Trang chủ Middle Left 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 480x280
Banner Desktop - Trang chủ Middle Left 3 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 480x280
Banner Desktop - Trang chủ Middle Right Standard 60,000,000 tuần Chia sẻ 5 480x280
Banner Desktop - Trang chủ Center 1 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250
Banner Desktop - Trang chủ Center 2 Standard 40,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250
Banner Desktop - Trang chủ Footer Standard 20,000,000 tuần Chia sẻ 5 970x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Top Page Masthead Standard 25,000 CPM 970x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Top Page Masthead Premium 30,000 CPM 1920×250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Top Page Background U 60,000 CPM 2500x1200
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Top Page và Right 1 hiển thị đồng thời Combo - Synchronize 2 80,000 CPM 2500x1200 & 300x600
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Right 1 Standard 30,000 CPM 300x600
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Right 2 Standard 30,000 CPM 300x600
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom Stardard 30,000 CPM 640x360
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Center 1 Standard 20,000 CPM 970x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Center 2 Standard 20,000 CPM 970x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Footer Standard 20,000 CPM 970x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết After Image In-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 550px và cao từ 350px. 60,000 CPM 800x100
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết After Image In-Image NativeChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 550px và cao từ 350px. 30,000 CPM 800x100
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Plus 55,000 CPM 640x450
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Native 45,000 CPM 640x360
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Big Banner 70,000 CPM 640x720
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Bottom Sticky Right Balloon Standard 30,000 CPM 300x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Bottom Sticky Right Balloon Expandable 35,000 CPM 500x300 & 300x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Run of site 3D Box 40,000 CPM 300x250
Banner Desktop - Chuyên mục & Bài chi tiết Run of site 3D Box 8,000 CPC 300x250
Banner Mobile - Trang chủ Top Page Masthead Standard 90,000,000 tuần Chia sẻ 5 430x242
Banner Mobile - Trang chủ Large 1 Standard 60,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Home Center A Standard 55,000,000 tuần Chia sẻ 5 360x100
Banner Mobile - Trang chủ Large 2 Standard 50,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Large 3 Standard 40,000,000 tuần Chia sẻ 5 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Large 4 Standard 20,000 CPM 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Large 5 Standard 20,000 CPM 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Large 6 Standard 20,000 CPM 336x280
Banner Mobile - Trang chủ Bottom Sticky Sticky Mobile StandardHiển thị xuyên trang (trang chủ & trang trong) 110,000,000 tuần Chia sẻ 5 414x100
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Top Page Masthead Standard 20,000 CPM 430x242
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Large 1 Standard 15,000 CPM 336x280
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Large 2 Standard 15,000 CPM 336x280
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Under Article Inpage 60,000 CPM 480x960
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom Standard 30,000 CPM 300x600
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết After Image In-Image CarouselChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 300px và cao từ 200px 60,000 CPM 460x70
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết After Image In-Image NativeChỉ hiển thị ở ảnh có độ rộng từ 300px và cao từ 200px 30,000 CPM 460x70
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Plus 55,000 CPM 640x450
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Native 45,000 CPM 640x360
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Article Bottom In-Read Big Banner 75,000 CPM 640x720
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Full Screen Mobile - Pop Up 60,000 CPM 480x960
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Run of site 3D Box 40,000 CPM 300x250
Banner Mobile - Chuyên mục & Bài chi tiết Run of site 3D Box 8,000 CPC 300x250
Native Ads - Bài viết Đừng bỏ lỡ Native AdsHiển thị trên PC & MB. Giá bán dành cho 1 vị trí 50,000,000 tuần Chia sẻ 3 420x280
Native Ads - Bài viết Dành cho bạn Native AdsHiển thị trên PC & MB. Giá bán dành cho 1 vị trí 90,000,000 tuần Chia sẻ 3 420x280
Native Ads - Bài viết Run of site Native Ads 7,000 CPC responsive
Native Ads - Bài viết Run of site Native Ads eCom 7,000 CPC responsive
Video - Chuyên mục & Bài chi tiết Video Bumper adsĐộ dài video 6s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 45,000 CPM 640x360
Video - Chuyên mục & Bài chi tiết Video Standard In-streamVideo dài từ 7 - 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 60,000 CPM 640x360
Video - Chuyên mục & Bài chi tiết Video Premium In-streamVideo dài hơn 15s. Hiển thị ở cả PC & Mobile 70,000 CPM 640x360