0945.54.03.03
Balloon Expandable

Balloon Expandable

Quảng cáo xuất hiện bên dưới góc phải màn hình, phóng to khi di chuyển chuột vào bên trong 3s
Specifications
  • Kích thước1 banner 500x300px và 1 banner 300x250px
  • File size< 1MB
  • File typeHTML5