0945.54.03.03

Ads Spec

Masthead Standard

Masthead Standard

Quảng cáo xuất hiện đầu trang trên nền tảng mobile. Vị trí premium, branding tốt, thu hút sự quan tâm của người xem.
Inpage

Inpage

Quảng cáo tiếp cận độc giả trong bài viết với viewability cao tuyệt đối, thông điệp quảng cáo tràn màn hình gây ấn tượng độc đáo
Sticky Mobile Standard

Sticky Mobile Standard

Quảng cáo với viewable cao, độc giả dễ nhìn thấy, hiển thị cố định ở chân trang tạo án tượng sâu sắc.
Bumper ads

Bumper ads

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài 6s
Standard In-stream

Standard In-stream

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài 7-15s
Premium In-stream

Premium In-stream

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài trên 15s
Native Ads

Native Ads

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner.
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh
In-Read Plus

In-Read Plus

Quảng cáo hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN
In-Read Native

In-Read Native

Quảng cáo bao gồm video và nội dung hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN
In-Read Big Banner

In-Read Big Banner

Quảng cáo bao gồm 1 ảnh to và 1 video hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN
Mobile - Pop Up

Mobile - Pop Up

Quảng cáo xuất hiện toàn màn hình sau khi độc giả đọc bài thứ 3 và chỉ hiển thị mỗi giờ 1 lần. Nút tắt sẽ hiển thị sau 3s và ở góc bên dưới phải
3D Box

3D Box

Quảng cáo gồm 6 mặt như hình xúc xắc, khi hiển thị sẽ xoay theo thứ tự banner được upload lên ( 1->6)