0945.54.03.03

Ad Format Specs

Masthead Premium

Masthead Premium

Quảng cáo Premium kích thước lớn, nằm ở vị trí trên cùng của trang báo, định dạng banner kích thước rộng dễ gây ấn tượng, khả năng tiếp cận mắt nhìn độc giả tốt, phù hợp các nhãn hàng tạo dựng thương hiệu.
Masthead Standard

Masthead Standard

Quảng cáo kích thước lớn, nằm ở vị trí trên cùng của trang báo, định dạng banner kích thước rộng dễ gây ấn tượng, khả năng tiếp cận mắt nhìn độc giả tốt, phù hợp các nhãn hàng tạo dựng thương hiệu.
Background U

Background U

Background kích thước lớn, phủ toàn bộ background trang báo, giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Combo - Synchronize 2

Combo - Synchronize 2

Combo - Synchronize 2 kích thước lớn, hiển thị đồng thời Top Page và Right 1. Format quảng cáo giúp truyền tải nội dung thương hiệu mạnh mẽ, khi scroll chuột sẽ hiển thị nội dung quảng cáo thu gọn dạng floating hai bên.
Standard

Standard

Vị trí banner cực kỳ ấn tượng, xuất hiện bên phải của trang, cạnh các tin hot trong ngày và luôn nằm trong tầm mắt độc giả khi vừa truy cập báo.
Bumper ads

Bumper ads

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài 6s
Standard In-stream

Standard In-stream

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài 7-15s
Premium In-stream

Premium In-stream

Video xuất hiện trong chuyên mục video dài trên 15s
Native Ads

Native Ads

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner.
In-Image Carousel

In-Image Carousel

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh.
In-Image Native

In-Image Native

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh.
In-Read Plus

In-Read Plus

Quảng cáo hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN. Khi cuộn chuột qua thì video sẽ hiển thị ở góc trái màn hình.
In-Read Native

In-Read Native

Quảng cáo bao gồm video và nội dung hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN. Khi cuộn chuột qua thì video sẽ hiển thị ở góc trái màn hình.
In-Read Big Banner

In-Read Big Banner

Quảng cáo bao gồm 1 ảnh to và 1 video hiển thị ở chân bài viết bên dưới mục DÀNH CHO BẠN. Khi cuộn chuột qua thì video sẽ hiển thị ở góc trái màn hình.
Balloon Standard

Balloon Standard

User khi scroll chuột để đọc báo thì quảng cáo xuất hiện bên dưới góc phải màn hình
Balloon Expandable

Balloon Expandable

User khi scroll chuột để đọc báo thì quảng cáo xuất hiện bên dưới góc phải màn hình, phóng to khi di chuyển chuột vào bên trong 3s
3D Box

3D Box

Quảng cáo gồm 6 mặt như hình xúc xắc, khi hiển thị sẽ xoay theo thứ tự banner được upload lên ( 1->6)